PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

„MOSONMAGYARÓVÁR és a ROTARY CLUB MOSONMAGYARÓVÁR TANULMÁNYI TÁMOGATÁS”

2017.év

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata és a Rotary Club Mosonmagyaróvár közösen pályázatot hirdetnek azzal a céllal, hogy támogassák a Mosonmagyaróváron élő általános és középiskolai tanulókat tanulmányaik során. A sikeresen pályázó diákok a támogatást a megfelelt minősítéssel teljesített közép- vagy felsőfokú nyelvvizsga díjának térítéséhez kapják, melyet a vizsgabizonyítvány bemutatásával kell igazolniuk.

Pályázatot azok az általános és középiskolai diákok nyújthatnak be, akik

• a pályázat benyújtásakor mosonmagyaróvári állandó lakóhellyel rendelkeznek;

• a pályázat évében sikeres közép- vagy felsőfokú C típusú nyelvvizsgát (vagy A és B típusút együtt) tettek;

 

A pályázat elbírálásánál figyelembe vett szempontok:

• a megelőző két tanév tanulmányi eredménye;

• a megelőző két tanév tanulmányi versenyeredménye;

• pályázó szociális helyzete;

• az iskola vezetőjének/ szaktanárának véleménye.

Pályázni csak az erre a célra rendszeresített, hiánytalanul kitöltött és aláírt PÁLYÁZATI ADATLAP-on lehet, mely igényelhető a Rotary Club Mosonmagyaróvár-tól (9201 Mosonmagyaróvár, Pf. 66, email: nyelvvizsga@rcmosonmagyarovar.hu). Az adatlap letölthető Mosonmagyaróvár város és a Rotary Club honlapjáról is (www.mosonmagyarovar.hu, www.rcmosonmagyarovar.hu).

A pályázat kötelező mellékleteit a pályázati adatlap tartalmazza.

A pályázatot 2 példányban, aláírva, az előírt mellékletekkel, igazolásokkal és nyilatkozatokkal ellátva lezárt borítékban kell benyújtani. Ha a pályázati adatlapon közölt adatok (iskola, lakcím) időközben megváltoznak, azt írásban jelezze.

Kizárja magát a pályázatból az a pályázó, aki a pályázatát a tartalmi és formai feltételek figyelmen kívül hagyásával nyújtja be. Hiányosan kitöltött vagy az előírt kötelező mellékletekkel nem rendelkező, aláírás nélküli pályázatok elbírálására nincs lehetőség. A benyújtott pályázatok tartalmi megfelelőségéért kizárólag a pályázat benyújtója felelős. Adatok, mellékletek vagy nyilatkozatok hiánya esetén, annak pótlására a pályázót utólag nem szólítjuk fel. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata és a Rotary Club Mosonmagyaróvár fenntartja azt a jogot, hogy a pályázatban feltüntetett adatokat ellenőrizze. Amennyiben az ellenőrzés során kiderül, hogy a pályázó valótlan adatokat állított, s azok alapján jutott támogatáshoz, a kiutalt összeget vissza kell fizetnie.

A bíráló bizottság döntése ellen jogorvoslati lehetőségnek nincs helye.

A pályázat beadása 2017. december 31-ig folyamatos, bírálat negyedévente a pályázati forrás erejéig.

A pályázati dokumentációt közvetlenül az alábbi címre lehet megküldeni: Rotary Club Mosonmagyaróvár, 9201 Mosonmagyaróvár, Pf. 66 A pályázati dokumentáció személyesen is leadható a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Osztályán, 9200 Mosonmagyaróvár, Fő út 11.

A borítékra kérjük ráírni: „Mosonmagyaróvár és a Rotary Club Mosonmagyaróvár Tanulmányi Támogatás 2017/2018.”

A támogatás forrásának biztosításáról Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata és a Rotary Club Mosonmagyaróvár együttműködési megállapodás keretében állapodnak meg.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

A bíráló bizottság a pályázatok értékelésénél egyaránt figyelembe veszi a pályázó tanulmányi eredményeit és szociális körülményeit.

A tanulmányi átlageredményre és a család jövedelmi viszonyaira adott alappontszámot kiegészítheti a pályázó tanulmányi versenyeken elért eredménye, melyeket minden esetben hitelt érdemlően dokumentálni kell.

A tanulmányi támogatásban részesülők névsorát a Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata és a Rotary Club a fenti szempontok alapján határozza meg a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig.

A döntés a pályázatok elbírálásáról negyedévente történik a pályázati forrás erejéig.

A döntésről a pályázókat írásban értesítjük. A pályázat eredménye a döntést követően megtekinthető Mosonmagyaróvár város honlapján (www.mosonmagyarovar.hu).

Mosonmagyaróvár, 2017. március …

 

Dr. Árvay István          Szőcs Attila

 

Pályázati adatlap letöltése

 

Projektek
148
Tagok
24
Adományok összege
74193284
Alapítva
1995

Ha tenne a közös célok érdekében, keresse meg klubbunkat!